22 października 2017
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąlecia w Białymstoku w porozumieniu z Radą Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 realizują Program "Dwujęzyczne Dzieci".

https://www.youtube.com/watch?v=cYdU-vrsiqk

CERTYFIKAT Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”

Ogłoszenie

20 października 2017
Konsultacje dla rodziców

Wydarzenia

17 pażdziernika 2017
6 października uczniowie klas I – VII mieli przyjemność obejrzeć apel w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego pt. „Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni”. Apele przygotowały klasy: II b pod kierunkiem pani Joanny Jaruszewicz i klasa VII f pod kierunkiem pani Grażyny Bułkowskiej. Uczniowie zachęcali wszystkich do sumiennej i efektywnej pracy dla dobra swego i innych ludzi. w odegranych przez siebie scenach wyraźnie sugerowali, że tylko wysiłek przynosi konkretne rezultaty. Pamiętajmy, że cokolwiek robimy, róbmy to jak najlepiej.

Ogłoszenie

12 października 2017

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy "Program dla szkół" w miejsce dotychczas realizowanych programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole". W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
* owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
* warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
* soki: owocowe, warzywne, mieszane
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
Produkty mleczne objęte programem to:
* mleko białe
* jogurt naturalny
* kefir naturalny
* serek twarogowy
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40. Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w "Programie dla szkół" za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów. Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w "Programie dla szkół" można uzyskać na stronie internetowej

http://www.kowr.gov.pl/

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Departament Wspierania Konsumpcji

Ogłoszenie

1 października 2017
Szachowa Białostocka Liga Szkolna
Dzieci i młodzież grają w grupach do lat 8, 10, 13 i 20, przy czym wiek liczony jest na moment kończenia Ligi Szkolnej. Skalę ubiegłorocznego przedsięwzięcia przedstawia fragment "Wyników końcowych XXII edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej"

"http://www.podlzwszach.net/tiz/pliki/1353.doc" width="16" class="auto-style1"

W całorocznych zmaganiach wzięło udział łącznie 433 zawodników, w tym 116 dziewcząt. Najwięcej szachistów (138) wystąpiło w grupie do lat 10 (109 chłopców i 29 dziewcząt). W grupie do lat 8 wystartowało 129 uczniów i przedszkolaków (95 chłopców i 34 dziewczęta). W grupie do lat 13 zagrało 104 szachistów, w tym 31 dziewcząt. W pozostałych grupach – do lat 16 i 20 – uczestniczyła zdecydowanie mniejsza liczba graczy (odpowiednio 43 i 19). Uczniowie reprezentowali 90 placówek oświatowych, w tym: 20 przedszkoli, 53 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych.

7 września 2017
Rozkład dzwonków roku szk. 2017/2018

Ogłoszenie

29 sierpnia 2017
Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szk. 2017/2018

STYPENDIUM SZKOLNE

23 sierpnia 2017
15 września br. mija termin składania wniosków w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018. Komplet dokumentów wraz z załącznikami (aktualny wzór wniosku stypendialnego, informacja dotycząca warunków ubiegania się o stypendium szkolne, pouczenie dla składających wnioski i wzór oświadczenia) i informacje w sprawach stypendium szkolnego zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Departamentu Edukacji w zakładce stypendia << stypendia szkolne:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wnioski należy składać WYŁĄCZNIE DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, OD 4 WRZEŚNIA br. z dołączoną dokumentacją dotyczącą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli SIERPNIA br.

Załączniki:

Pismo w sprawie stypendium szkolnego

Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Wniosek

Oświadczenie

Pouczenie

Podlaska Platforma Edukacyjna

14 kwietnia 2016