Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: