Kontakt

Adres:
ul. Armii Krajowej 32
15-661 Białystok
Tel.: 85 6617471
Faks.:85 6617476

sekretariat@sp49.bialystok.pl

Telefony:
CENTRALA: 856 617 471


Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Izabela Remjasz
iod@sp49.bialystok.pl

Numery wewnętrzne:
31 - sekretariat
32 - księgowość
33 - pokój nauczycielski
34 - intendent
35 - biblioteka
36 - pielęgniarka
38 - portiernia
39 - wicedyrektorzy
40 - pedagog41 - kasa
42 – sala gimnastyczna
50 – woźna oddziałowa
51 – oddział przedszkolny
52 – oddział przedszkolny
53 – oddział przedszkolny
54 – oddział przedszkolny
85 66 12 154 - świetlica
856 618 926 – główny księgowy
856 615 156 – dyrektor szkoły

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: