Ogłoszenie

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!


Opłata za obiady CZERWIEC

Termin wpłat: 24 MAJ - 30 MAJ

Uczniowie klas I-VIII- 16x3,5= 56,00 zł

Nauczyciele - 16x6,80= 108,80 zł


W tytule przelewu proszę wpisać tylko: imię, nazwisko i klasę dziecka

Proszę o terminowe wpłaty!

Ogłoszenie

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY

Terminy wpłat za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Przelewy za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wskazanych w tabeli powyżej. Wpłaty zaksięgowane na koncie szkoły po wyznaczonym terminie będą ZWRACANE

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD poniedziałku 7 WRZEŚNIA

UWAGA!
Odpisy dokonujemy dzień wcześniej do godz 11:00:
- osobiście poprzez zgłoszenie nieobecności (zał nr 3)
- e-mail odpisy@sp49.nazwa.pl
Zwrot za odpis wykonywany jest na pisemny wniosek Rodzica/Opiekuna prawnego (zał. nr 2)

Ogłoszenie

26 sierpnia 2020

DRODZY RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI!

Od 1 września 2020 roku korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej będzie realizowane za pomocą elektronicznego systemu ewidencji posiłków. Proszę o zapoznanie się z informacjami w załącznikach, wypełnienie, podpisanie deklaracji (załącznik nr 1) i przyniesienie do sekretariatu szkoły, pok. 119 do 03 września 2020r (nie złożenie deklaracji w w/w terminie spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków we wrześniu)

Ogłoszenie o karcie do elektronicznego systemu ewidencji posiłków

załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Regulamin stołówki

Jadłospisy

Informacja o alergrenach

Jadłospis dekadowy przedszkole VI 02.02-12.02.2021

Jadłospis dekadowy szkoła VI 01.02-12.02.2021

Jadłospis dekadowy przedszkole VII 15.02-26.02.2021

Jadłospis dekadowy szkoła VII 15.02-26.02.2021


Obiady


W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KASA NIE FUNKCJONUJE KONTO BANKOWE: (Obiady lub 3 posiłki):
BANK PEKAO S.A. 53 1240 1154 1111 0010 3576 3034


W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.

PRZELEWY za obiady lub 3 posiłki należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wyznaczonych w tabeli powyżej.  
Wpłaty zaksięgowane na koncie szkoły po wyznaczonym terminie będą ZWRACANE

ODPISY - należy wpłacać CAŁĄ kwotę za obiady za dany miesiąc, a ODPISY za obiady będą zwracane na konto po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia.Wzór wypełnionego druku przelewu za obiady:


Dodatkowe godziny ponadwymiarowe klas 0

07 stycznia 2014

Konto bankowe PEKAO S.A. opłaty za GODZINY ponadwymiarowe  - TYLKO klasy 0:
 43 1240 1154 1111 0010 3576 2923
W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.
Wpłaty należy dokonywać za poprzedni miesiąc do 20. dnia miesiąca następnego.

wzór wypełnionego druku przelewu godz. ponadwym klas "0”:


...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: