TERMINY WPŁAT ZA OBIADY


Terminy wpłat za obiady w roku szkolnym 2017/2018

Jadłospisy

Informacja o alergenach

Jadłospis obiadów w październiku

Jadłospis śniadań i podwieczorków w październiku

Jadłospis w przedszkolu w październiku

Jadłospis obiadów we wrześniu

Jadłospis śniadań i podwieczorków we wrześniu

Jadłospis w przedszkolu we wrześniu

Jadłospis śniadań i podwieczorków w sierpniu

Jadłospis w przedszkolu w sierpniu


Obiady

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KASA NIE FUNKCJONUJE

KONTO BANKOWE: (Obiady lub 3 posiłki):
BANK PEKAO S.A. 53 1240 1154 1111 0010 3576 3034


W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.

- > PRZELEWY za obiady lub 3 posiłki należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wyznaczonych w tabeli powyżej.  

- > Kartki obiadowe należy odbierać w wyznaczonych terminach TYLKO  z potwierdzeniem przelewu:
w pokoju 119.


Wzory przelewu za obiad są na portierni i w świetlicy.

ODPISY - należy wpłacać CAŁĄ kwotę za obiady za dany miesiąc, a ODPISY za obiady będą zwracane na konto po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia, a także po dostarczeniu kartek obiadowych.

wzór wypełnionego druku przelewu za obiady:


Dodatkowe godziny ponadwymiarowe klas 0

07 stycznia 2014

Konto bankowe PEKAO S.A. opłaty za GODZINY ponadwymiarowe  - TYLKO klasy 0:
 43 1240 1154 1111 0010 3576 2923
W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.
Wpłaty należy dokonywać za poprzedni miesiąc do 20. dnia miesiąca następnego.

wzór wypełnionego druku przelewu godz. ponadwym klas "0”:


...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: