Ogłoszenie

10 października 2018

Drodzy Rodzice
Proszę o dokonywanie wpłat za obiady w wyznaczonych terminach w roku szkolnym 2018/2019.
Wpłaty dokonane poza terminem będą zwracane na konto.


Ogłoszenie


Stołówka szkolna wydaje obiady:
11.30 - 11.50 - klasy I, II, III
12.35 - 12.50 - klasy IV, VI, VI
13.40 - 13.55 - klasy VII, VIII
.

TERMINY WPŁAT ZA OBIADY


Terminy wpłat za obiady w roku szkolnym 2018/2019

UWAGA!
Odpisy za obiady należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 11:00
- osobiście w pok. 119
- telefonicznie nr tel. 85-661-74-71 wew. 34-intendent lub 41- pok. 119

Podstawą odpisu jest zwrot karteczek do końca miesiąca, za który przysługuje odpis.


Przelewy za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wskazanych w tabeli powyżej.

Jadłospisy

Jadłospis dekadowy w szkole 11.03.19-22.03.19

Jadłospis dekadowy w szkole 22.02.19-8.03.19

Jadłospis dekadowy w szkole 11.02.19-22.02.19

Jadłospis dekadowy w przedszkolu 11.03.19-22.03.19

Jadłospis dekadowy w przedszkolu 22.02.19-8.03.19

Jadłospis dekadowy w przedszkolu 11.02.19-22.02.19

Informacja o alergrenach


Obiady

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KASA NIE FUNKCJONUJE

KONTO BANKOWE: (Obiady lub 3 posiłki):
BANK PEKAO S.A. 53 1240 1154 1111 0010 3576 3034


W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.

- > PRZELEWY za obiady lub 3 posiłki należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wyznaczonych w tabeli powyżej.  

- > Kartki obiadowe należy odbierać w wyznaczonych terminach TYLKO  z potwierdzeniem przelewu:
w pokoju 119.


Wzory przelewu za obiad są na portierni i w świetlicy.

ODPISY - należy wpłacać CAŁĄ kwotę za obiady za dany miesiąc, a ODPISY za obiady będą zwracane na konto po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia, a także po dostarczeniu kartek obiadowych.

wzór wypełnionego druku przelewu za obiady:


Dodatkowe godziny ponadwymiarowe klas 0

07 stycznia 2014

Konto bankowe PEKAO S.A. opłaty za GODZINY ponadwymiarowe  - TYLKO klasy 0:
 43 1240 1154 1111 0010 3576 2923
W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.
Wpłaty należy dokonywać za poprzedni miesiąc do 20. dnia miesiąca następnego.

wzór wypełnionego druku przelewu godz. ponadwym klas "0”:


...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: