TERMINY WPŁAT ZA OBIADY


Terminy wpłat za obiady w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA!
Niewykorzystane kartki obiadowe należy zwrócić ( w pokoju 119 ) do końca każdego miesiąca, za który przysługuje odpis.

UWAGA!
Proszę nie wpłacać za obiady na styczeń 2018r. w grudniu 2017r.
Opłaty za styczeń należy uiszczać wyłącznie w styczniu od 02.01.2018r. do 05.01.2018r.
OPŁATY DOKONANE W MIESIĄCU GRUDNIU 2017 BĘDĄ ZWRACANE
Niewykorzystane kartki obiadowe za miesiąc grudzień należy zwrócić do pokoju 119 do dnia 22.12.2017r. W przypadku niedostarczenia kartek w wyżej wymienionym terminie odpisy nie będą naliczone.

Jadłospisy

Informacja o alergenach

Jadłospis obiadów w kwietniu

Jadłospis śniadań i podwieczorków w kwietniu

Jadłospis w przedszkolu w kwietniu

Jadłospis obiadów w marcu

Jadłospis śniadań i podwieczorków w marcu

Jadłospis w przedszkolu w marcu

Jadłospis obiadów w lutym

Jadłospis śniadań i podwieczorków w lutym

Jadłospis w przedszkolu w lutym

Jadłospis obiadów w styczniu

Jadłospis śniadań i podwieczorków w styczniu

Jadłospis w przedszkolu w styczniu


Obiady

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KASA NIE FUNKCJONUJE

KONTO BANKOWE: (Obiady lub 3 posiłki):
BANK PEKAO S.A. 53 1240 1154 1111 0010 3576 3034


W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.

- > PRZELEWY za obiady lub 3 posiłki należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w terminach wyznaczonych w tabeli powyżej.  

- > Kartki obiadowe należy odbierać w wyznaczonych terminach TYLKO  z potwierdzeniem przelewu:
w pokoju 119.


Wzory przelewu za obiad są na portierni i w świetlicy.

ODPISY - należy wpłacać CAŁĄ kwotę za obiady za dany miesiąc, a ODPISY za obiady będą zwracane na konto po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia, a także po dostarczeniu kartek obiadowych.

wzór wypełnionego druku przelewu za obiady:


Dodatkowe godziny ponadwymiarowe klas 0

07 stycznia 2014

Konto bankowe PEKAO S.A. opłaty za GODZINY ponadwymiarowe  - TYLKO klasy 0:
 43 1240 1154 1111 0010 3576 2923
W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.
Wpłaty należy dokonywać za poprzedni miesiąc do 20. dnia miesiąca następnego.

wzór wypełnionego druku przelewu godz. ponadwym klas "0”:


...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: