Opłata za obiady

Drodzy Rodzice!

Od 6 września 2021r. korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej będzie realizowane za pomocą elektronicznego systemu ewidencji posiłków STOPEREK.

Rodzice dzieci będących uczęszczać na obiady zobowiązani są złożyć podpisaną deklarację (zał. nr 1) w sekretariacie szkoły lub p. 119 do 3 września 2021r.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Konta bankowe

OPŁATA ZA: obiady, 3 posiłki w oddziale przedszkolnym i „0”, karta STOPEREK

BANK PEKAO S.A.  53 1240 1154 1111 0010 3576 3034

 

OPŁATA ZA POBYT W ODDZIAŁE PRZEDSZKOLNYM

 BANK PEKAO S.A.  43 1240 1154 1111 0010 3576 2923


Opłata za wrzesień 2021

Termin wpłat: 30.08.2021r. – 05.09.2021r.

Uczniowie klas I-VIII- 19x3,5= 66,5zł

Nauczyciele-  19x6,8=129,20zł

Obiady wydawane są wg harmonogramu:


Jadłospisy

Informacja o alergrenach

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: