O szkole

  Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej,
              rodzinnej, narodowej

                    Stefan Kardynał Wyszyński


Szkołę wyróżnia od innych:

Ciekawa architektura
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
Funkcjonowanie klas integracyjnych
Posiadanie Certyfikatu „Szkoły z klasą”

Dajemy poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i wspólnego bycia razem

Szkoła Podstawowa nr 49 w Białymstoku należy do najnowocześniejszych placówek oświatowych na terenie miasta i mieści się na osiedlu „Leśna Dolina”. Szkoła wyróżnia się nowoczesną architekturą i pięknym położeniem.

Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał 1 września 1999r. Blisko 1300 uczniów, 90 pracowników pedagogicznych i ponad 20 pracowników administracyjnych i obsługowych otrzymało do dyspozycji 32 pomieszczenia w tym 15 pracowni przedmiotowych, nowoczesne pomieszczenia administracyjne i przestronne szkolne korytarze.

W roku szkolnym 2000/2001 oddano do użytku blok żywieniowy oraz rozpoczęła się budowa części sportowej szkoły zakończona rok później.

Dzięki staraniom władz miejskich i wysiłkom głównego wykonawcy projektu Szkoła została wyposażona w windę dla potrzeb osób niepełnosprawnych, liczne podjazdy, toalety dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych. 16 X 2001 w plebiscycie zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i redakcję „Kuriera Porannego” szkoła zdobyła statuetkę „Obiekt bez barier”. Od 2000 roku w naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców, któremu staramy się sprostać czerpiąc z doświadczeń innych placówek integracyjnych i podejmowanych form doskonalenia zawodowego.

Społeczność szkolna zdołała wypracować własny styl pracy wyznaczony zaangażowaniem i inwencją kadry pedagogicznej.

Wypracowaliśmy własny program profilaktyczno-wychowawczy „Dostrzegać dobro”, oparty na ideach patrona szkoły kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tradycją stał się Tydzień Kultury Szkolnej, obchody Święta Szkoły, Festyn Rodzinny,

konkurs humanistyczny Alfa i Omega. Zachęcamy do aktywności pozalekcyjnej. Nasi wychowankowie zdobywają nagrody w konkursach przedmiotowych artystycznych i sportowych. W naszym myśleniu o edukacji najważniejsze miejsce zajmuje postęp w osiągnięciach młodego człowieka, umacnianie w nim tego co wartościowe i niepowtarzalne.Film - wycieczka po szkole 49-tej


Szkoła z klasą

Nasza szkoła uzyskała tytuł oraz Certyfikat "Szkoły z klasą".

Miło jest nam poinformować, iż zakończyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod nazwą "Szkoła z klasą", której organizatorami byli - Gazeta Wyborcza oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja poświęcona była poprawie jakości polskiej szkoły. Pomysł na ten program był następujący: ogłoszono sześć zasad dobrej szkoły, do każdej z tych zasad zostały przygotowane zadania, które mogły zostać podjęte i zrealizowane przez szkoły, uczestniczące w programie. Nasza szkoła znalazła się w gronie 3118 szkół z całej Polski (w tym jedynie 1808 szkół podstawowych), które otrzymały tytuł "Szkoły z klasą", ponieważ z sukcesem zrealizowały i zaliczyły wszystkie wybrane przez siebie sześć zadań akcji.

Oto nasze zadania:

Jak wychowywać ludzi z pasją?
Czego będziemy uczyć i wymagać
Uczeń bada świat
Praca dla innych
Szkoła bez przemocy
Więcej kultury

Dokumenty

Statut Szkoły

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

ZARZĄDZENIE 23/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymas

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: