Uwaga!

10 stycznia 2017

W związku z realizacją zaleceń wynikających z zakończonego postępowania kontrolnego prowadzonego przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta w Białymstoku na wniosek oddziałowych rad rodziców Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, Prezydium Rady Rodziców informuje, że:
• Zaprzestaje prowadzenia działalności zarobkowej (prowadzenie kursów językowych) z dniem 23 stycznia 2017 r.
• Opłaty wniesione przez rodziców uczniów na poczet udziału ich dzieci w kursach językowych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 zostaną zwrócone rodzicom.
• Opłaty wniesione za I semestr roku szkolnego 2016/2017 nie podlegają zwrotowi (zajęcia w I semestrze zostały zrealizowane w pełnym wymiarze).

Informacje

2 grudnia 2016

Dobrowolne wpłaty i darowizny na rzecz Rady Rodziców prosimy kierować na konto:
70 8769 0002 0392 7212 2000 0010
Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie.

Informacje

2 grudnia 2016

Preliminarz wydatków Rady Rodziców

Dyżury Prezydium Rady Rodziców

2 listopada 2016

Każdy piątek w godzinach 9.00 – 10.00, s. 203 (I piętro)
Każda ostatnia środa miesiąca w godzinach 15.00 – 16.15, s. 203 (I piętro)

Dokumenty

18 listopada 2016

Regulamin Rady Rodzców

Informacje

18 października 2016

Protokół z Plenarnego zebrania Rady Rodziców w dniu 17 października 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za okres od 1.09.2015 r. do 31.08.2015 r.

Jak rozpoznać dopalacze?

12 grudnia 2015

Nowe zagrożenie - dopalacze. Poradnik dla rodziców.

Pokaz programu PowerPoint (*.ppsx)
Pokaz w wersji Flash (*.swf)

Informacje

3 listopada 2015

Protokół z Plenarnego zebrania Rady Rodziców w dniu 28 września 2015 r.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonywać na konto:
SBR Bank 70 8769 0002 0392 7212 2000 0010

Drogi Rodzicu!
Jeśli chcesz o coś zapytać, napisz do nas:
rodzice@sp49.bialystok.pl

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: