Rekrutacja 2019/2020
W celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny plakat.

Na stronie http://www.men.gov.pl/rekrutacja
zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: