Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski funkcjonuje w Szkole
Podstawowej nr 49 od momentu jej powstania.

Inicjatywę uczniowską wspomagają i nad
całokształtem prac SU czuwają opiekunowie:

p. Agnieszka Gierasimczuk
p. Anna Kulik

 

Do przyszłej pracy w Samorządzie Uczniowskim przygotowuje Mały Samorząd, nad którym opiekę sprawuje p. Anna Kwasowska i p. Anna Sobolewska.

Przewodnicząca:
Kaja Seredyńska kl. VIII c

e-mail: su@sp49.bialystok.pl

Głównymi celami SU są:

czuwanie nad pełną realizacją uprawnień uczniowskich,
inspirowanie i organizowanie różnych form życia kulturalnego w środowisku szkolnym,
uczenie się demokratycznych form współżycia,
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
Mo uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

Ponadto:

staramy się, by pobyt uczniów w szkole był przyjemnością
świętujemy ważne uroczystości
włączamy się w akcje charytatywne
organizujemy konkursy i akcje, które integrują całą społeczność szkolną

...

Białostocka Akademia Rodziny

Przydatne adresy: