Zapytanie ofertowe Laboratoria przyszłości

21 grudzień 2021

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Formularz cenowy

Załącznik 3 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe Laboratoria przyszłości

02 grudzień 2021

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2a – Formularz cenowy

Załącznik 2b – Formularz cenowy

Załącznik 3 – Wzór umowy

Zamówienie powyżej 130 000 zł

16 lipiec 2021

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

- strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

- numer ogłoszenia TED/BZP/referencyjny: 2021/BZP 00118391/01

 

Ogłoszenie o zamówieniu

swz2021-Sp49

Załącznik nr1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr2 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr3 - Projekt umowy

Załącznik nr4  - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr5 - Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr6 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

Załącznik część 1 - Mięso i przetwory mięsne

Załącznik część 2 -Warzywa, owoce i jaja

Załącznik część 3 - Nabiał i produkty mleczarskie

Załącznik część 4 - Mrożonki

Załącznik część 5 -Różne art. spożywcze

Załącznik część 6 - Pieczywo i wyroby piekarnicze

Załącznik część 7 - Ryby mrożone i wędzone

Zapytanie ofertowe

02 sierpień 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TURYSTYCZNĄ:

 „Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego”

 Zawiadomienie wycieczki

Zapytanie ofertowe

09 lipiec 2021

Wycieczki i wyjścia szkolne w ramach projektu "Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności" – zasada konkurencyjności

Zapytanie – Usługa turystyczna - wycieczki i wyjścia szkolne w ramach projektu "Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"

Treść zapytania

Ogłoszenie

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Szczegółowa charakterystyka zamówienia 

Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 4 – Oświadczenie

Załącznik 5 – Wykaz usług

Załącznik 6 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

07 maj 2021

Zapytanie ofertowe  - Projekt osiedlowy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty 

Załącznik nr 2- formularz cenowy ze specyfikacją

Załącznik nr 3- oświadczenie

Załącznik nr 4- wzór umowy

Zestawienie złożonych ofert

Plan zamówień publicznych w roku 2021

Pobierz plan zamówień publicznych w roku 2021

.


"Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ofert  

Zestawienie złożonych ofert  

 

Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego  

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 33396  

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 - formularz cenowy  

Załącznik nr 3 - oświadczenie  

Załącznik nr 4 - wzór umowy  

Załącznik nr 5 - protokół  


 

„Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego”

Zapytanie -  

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy  

Załącznik nr 3 - oświadczenie  

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - protokół  

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego na dostawę komputerów

Wyjaśnienie treści Komputery 

Wykaz ofert złożonych - zapytanie na sprzęt komputerowy

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

"Zaproszenie do składania ofert na REMONT SALI 101 i 201"

Zapytanie -   Ogłoszenie

Zalącznik 1 - Formularz ofertowy Zalącznik 2 - Oświadczenie Zalącznik 3 -Wzór umowy

Załącznik 4 - Przedmiar i STWIOR

Załącznik 5 - Protokół  

Otwarcie ofert

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zaproszenie do składania ofert dot. infrastruktury sieciowo - usługowej (WiFi) - 02
Zapytanie ofertowe

Zalącznik 1 - Formularz ofertowy
Zalącznik 2 - Oświadczenie
Zalącznik 3 -Wzór umowy
Załącznik 4 - Sprostowanie
Załącznik 5 - Plan szkoły
Załącznik 6 - Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
Unieważnienie

Zaproszenie do składania ofert dot. infrastruktury sieciowo - usługowej (WiFi)
Zapytanie ofertowe

Zalącznik 1 - Formularz ofertowy
Zalącznik 2 - Oświadczenie
Zalącznik 3 -Wzór umowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do składania ofert - Specjalista/-ka ds. finansowych projektu "Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"
Zalącznik 1 - Zakres obowiązków
Zalącznik 2 - Oferta cenowa
Zalącznik 3 - Umowa - zlecenie
Wybór oferty - Specjalista/-ka ds. finansowych projektu "Tropiciele Kreatywności i Innowacyjności"

 Postępowania powyżej kwoty 30 000 euro