Ogłoszenie

Postępowania powyżej kwoty 30 000 euro

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
str. 1

str. 2

str. 3

str. 4

Informacja z otwarcia ofert
skan 1

skan 2

skan 3

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Ogłoszenie
Specyfikacja SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Mięso
Załącznik nr 2 - Warzywa i owoce
Załącznik nr 3 - Nabiał
Załącznik nr 4 - Mrożonki
Załącznik nr 5 - Różne art. spożywcze
Załącznik nr 6 - Pieczywo
Załącznik nr 7 - Ryby mrożone
Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 9 Oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 10 - Oświadczenia grupa kapitałowa
Załącznik nr 11 - Oświadczenia owycofaniu oferty
Załącznik nr 12 - Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 13 - Klauzule RODO