Ogłoszenie

Postępowania powyżej kwoty 30 000 euro

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wniosek Zamawiającego do przedłużenia terminu związania z ofertą

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.06.2019 r.
Specyfikacja SIWZ

Sprosotowanie treści SIWZ
Specyfikacja SIWZ po zmianach

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Mięso
Załącznik nr 2 - Warzywa i owoce
Załącznik nr 3 - Nabiał
Załącznik nr 4 - Mrożonki
Załącznik nr 5 - Różne art. spożywcze
Załącznik nr 6 - Pieczywo
Załącznik nr 7 - Ryby mrożone
Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 9 Oświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 10 - Oświadczenia grupa kapitałowa
Załącznik nr 11 - Zobowiązanie
Załącznik nr 12 - Umowa
Załącznik nr 13 - Klauzule RODO