NOWA STRONA WWW SZKOŁY

09 marzec 2022

Zapraszamy na nową stronę szkoły pod adresem:

 

sp49.edu.bialystok.pl

„Razem na Święta” – podziękowanie za udział w akcji

31 grudzień 2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękujemy za udział w akcji „Razem na Święta”. Miło nam poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 7 800 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych z całego świata. Dziękujemy za udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem podsumowującym akcję. Znajdą go Państwo na naszej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-7-800-zgloszen-w-akcji-razem-na-swieta--dziekujemy


 
  

Opłata za obiady

27 grudzień 2021

Drodzy Rodzice!

Proszę NIE WPŁACAĆ za obiady na styczeń.

Na początku stycznia otrzymają Państwo e-mail z informacją o kwocie (będą w niej uwzględnione odpisy:

za kwarantannę jeśli była zgłoszona cała klasa i naukę zdalną)

Osoby które nie otrzymują wiadomości e-mail proszę o kontakt na adres

 agrzes@sp49.bialystok.pl 

 

Szczepienia

19 grudzień 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. 

14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat , aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli Państwo podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:

  • mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
  • na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie
  • na profilu #SzczepimySię,  
  • a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły

Tomasz Blecharczyk

Łańcuch Dobra

19 grudzień 2021

Sprawozdanie Łańcuch Dobra 2021-

Wyniki konkursu

19 grudzień 2021

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Mój Przyjaciel Miś 2021 -

Biblioteka

07 grudzień2021

Podziękowanie za udział w XXI Edycji Szlachetnej Paczki w Białymstoku 
  

Biblioteka

07 grudzień2021

Biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
  

Akcje wolontariat 2021

29 listopad 2021

Akcje wolontariat 2021 -

Apel wojewody

27 wrzesień 2021

Apel Wojewody Podlaskiego -        


27 wrzesień 2021

Harmonogram pracy gabinetu profilaktyki medycznej w roku szkolnym 2021/2022:

1 wrzesień 2021
Harmonogram

Informacje o ubezpieczeniu uczniów w roku szkolnym 2021/2022

31 sierpień 2021

Informacja dla rodziców SP 49- ubepieczenie

Oferta dla Szkoły

Plakat-z kodem ID sp 49

Szczepienia uczniów od 12. roku życia

26 sierpień 2021

Szanowni Państwo,

w ramach przygotowań do tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet o charakterze edukacyjnym zawiera:

  • filmy edukacyjne (dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych). Filmy odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. W atrakcyjny dla odbiorców sposób omówiona została historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom. Uczniowie poznają też konsekwencje związane z ryzykiem braku szczepień. Materiały mogą być też z powodzeniem wykorzystane na spotkaniach z rodzicami;

film edukacyjny – uczniowie szkoły ponadpodstawowej https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU

film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

  • scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą. Odbiorcami zajęć są uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Treści skoncentrowane są na społecznej odpowiedzialności i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami (materiał w załączniku);
  • materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Materiały te odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 (materiał w załączniku).

Materiały adresowane są do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.


Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej 
Ministerstwo Edukacji i Nauki Załączniki:
  1. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne
  2. Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne - komunikat MEiN
  3. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

Deklaracja dostępności

22 marzec 2021

- Deklaracja dostępnościDziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Wolontariat

4 września 2020

Drodzy uczniowie klas VII i VIII
W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. Do Koła może się zgłosić każda osoba z klasy VII i VIII, która chciałaby działać na rzecz innych potrzebujących osób tj. rówieśników, kolegów ze szkoły, którzy mają np. problem z nauką oraz na rzecz lokalnych instytucji i organizacji.
Działalność w Wolontariacie będzie odnotowana na świadectwie ukończenia klasy VIII i jest punktowana w rekrutacji do szkoły średniej. Każdy wolontariusz prowadzi dzienniczek (zeszyt), w którym odnotowane są jego działania oraz uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach.
Wolontariusz ma udokumentować pracę na rzecz Wolontariatu w wymiarze co najmniej 30 godzin w ciągu 2 lat. Więcej informacji zawartych jest w Regulaminie Wolontariatu.
Koordynatorami Koła Wolontariatu są p.Katarzyna Kowalska i p.Ewa Ziejewska.
Każda osoba, która chciałaby należeć do szkolnego Koła Wolontariatu musi podpisać zobowiązanie wolontariackie oraz dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Szkolny regulamin przyznawania punktów dla uczniów za wolontariat

Obowiązki wolontariusza

Oświadczenie

Procedury bezpieczeństwa

31 sierpnia 2020

Ubezpieczenie

20 sierpnia 2020
Szanowni Państwo,
W tym roku ze względu na zaistniałą sytuację wychodzimy do Państwa z nową formą ubezpieczenia dzieci w zakresie NNW.
Dzięki ofercie wirtualnej EDU Plus Online proces zawarcia i opłacenia polisy jest w pełni elektroniczny i nie wymaga angażowania nauczycieli w zbieranie składki. Na naszej stronie internetowej, na drzwiach szkoły oraz tablicach ogłoszeniowych znajdziecie Państwo plakat z adresem strony internetowej oraz kodem ID umożliwiający zawarcie umowy. Możliwe jest również zeskanowanie kodu QR oferty . Każdy rodzic może wybrać inny wariant ubezpieczenia wskazany w danej ofercie i następnie na wskazany adres e-mail otrzyma OWU, certyfikat potwierdzający przystąpienie do umowy ubezpieczenia, dokument ze wskazanym zakresem ubezpieczenia oraz informację dotyczącą zgłoszenia roszczenia. >>więcej

Oferta dla dzieci/uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku

Ubezieczenie szkolne EDU Plus

RODO

23 września 2020
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32
2. W Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32 oraz pod adresem e-mail: iod@sp49.bialystok.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
· Realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
· W celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
· Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
· Realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
· Zapisów wynikających z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
· W zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).
· Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
· organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
· podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych. 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
· dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
· prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
· prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
· prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
· Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ogłoszenie

31 sierpnia 2018
Informacja o pozyskiwaniu danych


Podlaska Platforma Edukacyjna

14 kwietnia 2016